انجمن علمي تعاون ايران http://isac-aeti.ir News Rss File پیام تبریک مبعث http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20263 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20263 پیام تبریک مبعث پیام تبریک دهه مبارک فجر http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20261 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20261 پیام تبریک دهه مبارک فجر یازدهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20259 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20259 یازدهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی تجربیات کاربردی تشکیل شرکت تعاونی دانشجویی و بازاریابی محصولات تولیدی آن http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20258 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20258 وبینار آینده پژوهی در کسب و کارهای تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19257 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19257 وبینار آینده پژوهی در کسب و کارهای تعاونی برگزاری وبینار " تجربیات کاربردی تشکیل شرکت تعاونی دانشجویی و بازاریابی محصولات تولیدی آنان http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19256 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19256 سخنرانی الگوی مطلوب توسعه در ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19255 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19255 تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و انجمن علمی تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء طرفین رسید http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19254 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19254 برگزاری وبینار بازگشت جهان معاصر به اقتصاد تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18254 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18254 برگزاری وبینار قوانین و مقررات تعاونی ها و تنظیم اظهارنامه http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18253 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18253 کارگاه اموزشی جایگاه تعاونی ها در قوانین و مقررات با تاکید بر نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18252 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18252 کارگاه آموزشی مطالعات امکان سنجی_طرح توجیهی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18251 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18251 برگزاری سخنرانی علمی آشنایی با مالکیت فکری و نحوه حراست از ایده ها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18244 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18244 مهارت ارزیابی طرح های کسب و کار http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18250 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18250 سخنرانی علمی آشنایی با نکات برجسته و کاربردی قانون بخش تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18246 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18246 سخنرانی علمی مدیریت تضاد بین فردی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18240 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18240 سخنرانی علمی مدیریت تضاد بین فردی سخنرانی علمی مدیریت استرس برگزار گردید http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18248 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18248 سخنرانی علمی آشنایی با الگوهای مدیریت بحران برگزار شد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18245 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18245 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18247 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18247 سخنرانی علمی با موضوع مهارت ارزیابی طرح های کسب و کار http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18249 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18249 سخنرانی علمی " ارتباط مؤثر و مهارت های ارتباطی" برگزار شد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18242 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18242 شنبه های نواوری منتا http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18238 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18238 سخنرانی علمی اصول و فنون اداره جلسات برگزار شد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18243 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18243 پیام رئیس انجمن علمی تعاون ایران به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18237 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18237 کارگاه آموزشی حل مسئله خلاقانه با رویکرد شش کلاه تفکر http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17237 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17237 کارگاه آموزشی آشنایی با الگوهای مدیریت بحران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17236 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17236 خلاقطت و حل مسأله http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17235 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17235 خلاقطت و حل مسأله تجربه نگاری الگو‌های موفق خوشه سازی و شبکه سازی در کسب و کار‌های تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17234 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17234 تجربه نگاری الگو‌های موفق خوشه سازی و شبکه سازی در کسب و کار‌های تعاونیتجربه نگاری الگو‌های موفق خوشه سازی و شبکه سازی در کسب و کار‌های تعاونی پیام تبریک روز جهانی تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17232 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17232 اصول و فنون اداره جلسات http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17231 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17231 کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17230 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17230 آشنایی با روش های تامین مالی تعاونی ها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17218 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17218 آشنایی با روش های تامین مالی تعاونی ها آشنایی با نگرش ارزشی نسبت به تعهد و تعلق سازمانی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17217 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17217 آشنایی با نگرش ارزشی نسبت به تعهد و تعلق سازمانی پیام تبریک عید سعید فطر http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17214 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17214 پیام تبریک عید سعید فطر دهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17212 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17212 دهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی اولین کنفرانس مهندسی معدن و زمین شناسی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17209 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17209 اصول و فنون مذاکره/اعطای جایزه علمی تعاون انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17203 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17203 اصول و فنون مذاکره وبینار آشنایی با مالکیت فکری و نحوه حراست از ایده ها/تقدیر از بزرگان و پیشکسوتان بخش تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17200 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17200 اولین جشنواره فیلم های 120 ثانیه ای تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17199 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17199 توسعه تعاونی های فراگیر ملی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17198 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17198 توسعه تعاونی های فراگیر ملی تعاونی از ایده تا عمل با رویکرد تامین مالی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17197 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17197 تعاونی از ایده تا عمل با رویکرد تامین مالی فراخوان جذب پژوهشگر http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17196 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17196 فراخوان جذب پژوهشگر برگزاری کارگاه انتقال تکنولوژی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17195 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17195 برگزاری کارگاه انتقال تکنولوژی در بخش های ملی، صنعتی و بنگاه ها کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17194 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17194 تقدیر از دکتر غلامحسین صالح نسبت جهت تألیف و انتشار کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17193 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17193 چهارمین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17190 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17190 چهارمین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی وبینار بین المللی ساختار شناسی الگوهای نظارتی و حمایتی نهاد حکومت (دولت) و کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17188 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17188 وبینار بین المللی ساختار شناسی الگوهای نظارتی و حمایتی نهاد حکومت (دولت) و کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب برگزاری کرسی نظریه پردازی برای تغییرنگرش مردم نسبت به تعاونیها اولین گام ارتقایسطح کیفی تولیدات وخدمات است http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17186 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17186 برای تغییرنگرش مردم نسبت به تعاونیها اولینگام ارتقایسطح کیفی تولیدات وخدمات است برگزاری کرسی نظریه پردازی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16186 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16186 فراگیر شدن شرکت های تعاونی از آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم می کاهد مشکل اصلی دربخش تعاون نهسیاستگذاری دربخش بلکه وضعیت کلیت اقتصادایران است جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16177 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16177 اولین وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16175 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16175 اولین وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16172 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16172 همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان کسب و کار http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16168 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16168 همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان کسب و کار 12 دستورالعمل بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15164 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15164 کرونا و تبلیغات اقتصادی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15163 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15163 شیوع بیماری کرونا در ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15162 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15162 نامه انجمن علمی تعاون ایران به ریاست جمهوری در زمینه اثرات مخرب بیماری کرونا در کسب و کارهای تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15161 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15161 اطلاعیه لغو برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده انجمن http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15160 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15160 سخنرانی علمی تعاون و کارآفرینی/ تقدیر از جناب آقای مهندس احمد بیگدلی شاملو از پیشکسوتان بخش تعاون و جناب آقای دکتر حمید اماده از اساتید بخش تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15159 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15159 نشست علمی اقتصاد تعاونی، اصول و کارکردها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15158 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15158 فرخوان دعوت به مجمع فوق العاده http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14156 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14156 مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14155 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14155 چهارمین همایش روز ملی مبارزه با فساد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14153 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14153 چهارمین همایش روز ملی مبارزه با فساد سومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی بر مبنای اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14152 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14152 سومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی بر مبنای اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14149 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14149 سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی گزارش برگزاری هشتمین جشنواره تعالی مدیریت/ اهدا جایزه علمی تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14148 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14148 همایش آشنایی با فرصت های اقتصادی و تجاری ایران و هند http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14147 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14147 کنفرانس بین المللی جامعه و فرهنگ در جهان اسلام http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14145 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14145 هفته پژوهش و فناوری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14143 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14143 پنجمین همایش مبارزه با فساد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14142 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14142 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14137 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14137 گزارش اولین جلسه کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14135 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14135 نشست تخصصی " الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14129 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14129 نشست تخصصی " الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" بررسی نقش و جایگاه تعاونی زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14127 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14127 خبر برگزاری چهارمین جلسه سخنرانی علمی مسابقه مقاله نویسی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14124 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14124 مسابقه مقاله نویسی به مناسبت هفته تعاون " اگر من وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم" سخنرانی علمی با موضوع ایده پردازی و انگیزش http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13124 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13124 خبر برگزاری سومین نشست علمی هشتمین جشنواره تعالی مدیریت http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13121 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13121 هشتمین جشنواره تعالی مدیریت دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13120 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13120 دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی بر مبنای توسعه پایدار و سلامت سخنرانی علمی با موضوع حل مسئله http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13119 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13119 خبر برگزاری دومین نشست علمی سخنرانی علمی با موضوع سبک زندگی (موفقیت در زندگی، موفقیت در کار) http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13117 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13117 خبر برگزاری اولین نشست علمی نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آغاز شد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13116 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13116 چهاردمین جشنواره تعاونی های برتر http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12113 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12113 پچهاردمین جشنواره تعاونی های برتر نشست تخصصی آینده نگری بخش تعاون در افق 10 ساله http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11112 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11112 برگزاری سخنرانی علمی با موضوع همکاری و مشارکت http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11111 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11111 راهبردی مبتنی بر همکاری و مشارکت در راستای موفقیت کسب و کار تقدیرنامه شورای انجمن های علمی از انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11109 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11109 تقدیرنامه شورای انجمن های علمی از انجمن علمی تعاون ایران تجلیل از انجمن علمی تعاون ایران در ششمین همایش ملی پیشرفت توسعه علمی کشور http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11108 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11108 تجلیل از انجمن علمی تعاون ایران در ششمین همایش ملی پیشرفت توسعه علمی کشور با عنوان " رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" سمینار و وبینار تخصصی نظریه تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران/تقدیر از 30 تلاش صادقانه و خالصانه سرکار خانم مهندس نیری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10108 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10108 هم اندیشی فعالان اقتصادی تعاون در اتاق تعاون همدان/برگزاری سمینار و وبینار نظریه تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10107 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10107 دعوت از کلیه اعضای انجمن جهت حضور در سمینار تقدیر و تشکر دکتر علیقلی حیدری رییس هیأت مدیره انجمن علمی تعاون ایران در مراسم تودیع و معارفه معاون امور تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10106 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10106 اعلام اسامی برندگان مسابقه مسابقه علمی آشنایی با قوانین تعاون / هفتمین جشنواره جایزه تعالی مدیریت تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10104 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10104 سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر/نشست تخصصی توانمندسازی و توسعه اشتغال بانوان با بهره گیری از ظرفیت های بخش تعاون/ مسابقه علمی آشنایی با قوانین و مقررات تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10103 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10103 در آغاز هفته تعاون نشست تخصصی توانمندسازی و توسعه اشتغال بانوان با بهره گیری از ظرفیت های بخش تعاون در روز یکشنبه مورخ 97/6/11 از ساعت 8:30 الی 12:30 برگزار می‌گردد. بدین وسیله از تمام اعضای انجمن علمی تعاون ایران جهت حضور در این نشست دعوت به عمل می‌آِید./مسابقه علمی آشنایی با قوانین و مقررات تعاون اولین همایش نقش تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی / تقدیر از جناب آقای دکتر رستمی مدیرکل سابق دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی ها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10102 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10102 اولین همایش نقش تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی/تقدیر از جناب آقای دکتر رستمی مدیرکل سابق دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی ها سخنرانی علمی با موضوع نقش تعاون در توسعه اقتصاد استان فارس http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10101 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10101 تاریخ برگزاری 97/7/16 نشست علمی با موضوع "آسیب شناسی وضعیت صادرات و واردات کشور و تحلیل آثار تحریم های احتمالی بر عملکرد تجارت خارجی" /گزارش نشست تخصصی اشتغال در اتاق تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10100 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10100 مجمع عمومی عادی انجمن علمی تعاون ایران و انتخابات هیأت مدیره و بازرسان http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10099 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10099 برگزاری مجمع عمومی عادی و سخنرانی جناب آقای مهندس مهریان http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10098 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10098 فرم کاندیداتوری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10096 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10096 فرم وکالت نامه http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10095 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10095 خبر مهم و فوری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10094 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10094 برگزاری نشست علمی " آشنایی با ظرفیت های اقتصادی ساحل عاج" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10097 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10097 برگزاری سخنرانی علمی با موضوع ضرورت مدیریت فناوری تولید جهت رقابت و حضور مؤثر در بازار/ برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن علمی تعاون ایران و انتخابات هیأت مدیره و بازرسین http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9092 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9092 برگزاری سخنرانی علمی با موضوع ضرورت و راهکارهای خودگردانی انجمن های علمی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10092 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10092 اشتغال و کارآفرینی از طریق تعاونی با تأکید بر تعاونی های فار غ التحصیلان http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9091 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9091 جلسه هم اندیشی 16 سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9090 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9090 سخنرانی علمی با موضوع ضرورت مدیریت فناوری تولید جهت رقابت و حضور موثر در بازار http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9089 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9089 برگزاری کارگاه و سخنرانی علمی با موضوع : موضوع: الگوهای تطبیقی سیاست گذاری اجتماعی برای سالمندان در اروپا http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8088 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8088 فراخوان دریافت مقالات علمی و پژوهشی در حوزه نظام تعاون در ایران و جهان http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8087 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8087 اطلاعیه فراخوان مجمع عادی انجمن http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7087 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7087 مسابقه دست تو دست http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7086 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7086 همایش جامعه فرهنگ و اقتصاد مقاومتی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7085 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7085 اطلاع رسانی به تعاونگران برای ثبت نام مجدد در کنکور کارشناسی ارشد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7084 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7084 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، مدیریت شهری و محیط زیست http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7083 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7083 اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7082 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7082 اولین همایش بررسی چلش ها و ارائه راهکارهای نوین http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7081 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7081 برگزاری دومین همایش تعاون راه سوم اقتصاد به همراه برگزاری نمایشگاه کتاب تعاون انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7080 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7080 ضمن برگزاری همایش انجمن اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب و منابع تخصصی 5 ساله اخیر بخش تعاون نمود. برگزاری جلسه هم اندیشی چالش ها و چشم اندازهای پیشروی تعاونی ها در ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6080 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6080 دعوتنامه دومین همایش تعاون راه سوم اقتصاد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6079 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6079 دومین همایش تعاون راه سوم اقتصاد http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5079 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5079 فوری فوری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5078 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5078 برگزاری کارگاه های تخصصی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5077 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5077 اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5076 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5076 برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن و سخنرانی علمی جناب آقای دکتر یعقوبی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5075 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5075 تعاون، اشتغال و کارآفرینی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5074 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5074 خبر فوری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5073 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5073 پیام تبریک هفته دفاع مقدس http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5072 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5072 پیام تبریک آغاز سال تحصیلی 1396-1397 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5071 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5071 دعوتنامه نوبت دوم مجمع عمومی عادی انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5069 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5069 سخنرانی علمی با موضوع تعاون، اشتغال و کارآفرینی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5068 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5068 اصول و تکنیک های تسهیل گری در پروژه های اجتماع محور http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4067 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4067 ششمین جشنواره جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4066 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4066 کنفرنس بین المللی پژوهش های نوین http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4065 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4065 دعوتنامه مجمع عمومی سالانه انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4064 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4064 برگزاری نخستین جلسه مشترک کانون توسعه تعاون با انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4063 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4063 دوازدهمین جشنواره برتر تعاونی ها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3060 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3060 مشارکت در برگزاری همایش تخصصی ایده های کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3061 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3061 شارکت در برگزاری همایش تخصصی ایده های کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعاتIT در تاریخ 96/3/3 در سرای محله جهاد باحضور با سخنرانی مسئولین و استارت آپ همایش تخصصی ایده های کسب و کار در حوزه های فناوری اطلاعات IT http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3058 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3058 همایش تخصصی ایده های کسب و کار در حوزه های فناوری اطلاعات IT از علاقه مندان جهت حضور در این همایش دعوت بعمل می اید.جهت اعلام آمادگی حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 96/3/2 در خواست خود را از طریق شماره فکس 66971788 اعلام نمایند. با تشکر دبیرخانه انجمن علمی تعاون ایران کارگاه آموزشی تعالی مدیریت و بهره وری http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3059 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3059 همايش 13 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2055 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2055 سخنراني علمي"ملاحـظات روان شناختي" جلسه هم انديشي "جايگاه اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون در توسعه بخش تعاوني http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2054 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2054 برنامه آموزش ترويج و تحقيقات تعاون در سال 95 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2053 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2053 جلسه هم انديشي " تعاوني هاي تأمين نياز" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2049 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2049 جلسه هم انديشي "تحليل بازار مسكن و شركت هاي تعاوني مسكن" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1043 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1043 تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2043 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2043 جلسه هم اندیشی آسیب شناسی مشارکت در تعاونی ها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1042 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1042 فراخوان چاپ مقاله http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1040 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1040 دعوت به همكاري http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1039 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1039 كارگاه آموزشي كاربردي معاملات بورس http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1038 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1038 هم اندیشی آشنایی با مفاهیم فرآیند و الگوهای توسعه خوشه ای کسب و کار http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1037 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1037 نشست تخصصي و آموزشي تعاوني هاي سهامي عام http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1036 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1036 نشست تخصصي و آموزشي تعاوني هاي سهامي عام هم اندیش و میزگرد " بررسی مسائل تعاونی ها ی معلولان در ایران" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1035 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1035 همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1034 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1034 نمايگاه توانمندي هاي بخش تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 تغییر آدرس دفتر انجمن http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 دریافت کارت عضویت http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 درخواست اصلاح سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص تقویت جایگاه تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 دکتر علیقلی حیدری رییس انجمن علمی تعاون ایران، در دو نامه جداگانه به آقایان دکتر محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر مرتضی براری ،دبیر کمسیون انجمن های علمی ایران خواستار اصلاح سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در راستای تقویت جایگاه بخش تعاون شد. معرفی اعضای جدید هیئت مدیره‌ی انجمن علمی تعاون ایران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 مجمع عمومي نوبت دوم http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 فراخوان دعوت به مجمع عمومی سالانه انجمن علمي تعاون ايران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 عقد تفاهم نامه بین انجمن علمی تعاون ایران و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=24 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=24 همایش ملی تعـاون، زن و اشتغـال و نقش آن در توسعـه رفـاه اجتماعـي http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 پیام معاون امور تعاون وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مناسبت هفته تعان http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=22 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=22 جشنواره انتخاب كتب برتر در بخش تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 نقش تعاوني هاي نسل جديد در توسعه اقتصاد و فرهنگ http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20 نهمين جنشواره تعاوني‌هاي برتر http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19 فراخوان دانشنامه تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 امضاي تفاهم نامه با صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17 سخنراني علمي "نقش بخش تعاون در اقتصاد مقاومتي" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16 همایش " تعاون درمسیر پیشرفت، همگام با دولت تدبیر و امید " http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 مجمع عمومي سالانه انجمن علمي تعاون ايران نوبت دوم http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14 مجمع عمومی سالانه http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13 کارگاه یک روزه "آسیب شناسی بنیادهای کارآفرینی تعاون" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 گزارش کارگاه كارگاه يك روزه "ظرفيت نوآوري در تعاوني هاي زنان و راهكارهاي بهبود آن" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی "ظرفيت نوآوري در تعاوني هاي زنان و راهكارهاي بهبود آن" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10 كارگاه يك روزه "ظرفيت نوآوري در تعاوني هاي زنان و راهكارهاي بهبود آن" http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9 کنفرانس مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه تعاونی‌ها http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 جلسه بانوان عضو محترم هيئت مديره انجمن ها و معاون محترم رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7 ثبت نام در سايت انجمن علمي تعاون ايران http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 كتابخانه ديجيتالي دريا http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5 بازدید هیئت مدیره انجمن علمی تعاون ایران از شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 http://isac-aeti.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4