English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 021-88955102
نمابر: 021-88955102
آدرس دبیرخانه: تهران- خیابان فاطمی- روبروی خیابان حجاب- پلاک 255- ساختمان شماره 3 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- طبقه اول
پست الکترونیکی: isac.aeti@gmail.com
کد پستی: 1414658191
عضو اصلي

نام و نام خانوادگی: مسعود عالمی نیسی

سال تولد: 1356                                                                                                                                                                    

الف- مشخصات فردي

      1)نام:مسعود            نام خانوادگي: عالمي نيسي

      2)نام پدر: جاسم

      3)متولد: آبادان        صادره از: آبادان

      4)سال تولد: 1356

      5)شماره شناسنامه:1691

 

ب- تحصيلات

 1. اخذ ديپلم رياضي فيزيک از دبيرستان شهيد بهشتي اهواز (سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان)در سال 1374.
 2. اخذ مدرک کارشناسي در رشته فيزيک کاربردي از دانشگاه تهران در سال 1378.
 3. اخذ مدرك کارشناسي ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعي از دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1383.
 4. دكتراي جامعه شناسي اقتصادی و توسعه، سال 1390 از دانشگاه تهران.

 

پ-سوابق شغلي

 1. عضو هیأت مدیره انجمن علمی تعاون از تیرماه 1397
 2. مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) از بهمن 1395
 3. عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1391
 4. استاد مدعو مرکز دوره هاي کوتاه مدت جامعه المصطفي(ص) العالميه
 5. کارشناس اجتماعي مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري از سال 1382 تا 1391.
 6. عضو هيأت مديره موسسه پژوهشی توحيد.
 7. همکاري با مرکز پژوهشهاي مجلس جهت تأسيس و راه اندازي دبيرخانة پژوهشي خوزستان در اين مرکز.  
 8. همکاري با معاونت تحقيقات و پژوهش دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري.  
 9. همکاري با وزارت علوم جهت تحقيق درباره انجمنهاي علمي دانشگاهها.
 10. همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان محقق در پژوهش پيرامون قوميتها.
 11. همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان محقق در پژوهش پيرامون هويتهاي ديني، ملي و قومي در خوزستان.

 

ت- کتابها

 1. عالمی نیسی، مسعود(1388)چشم انداز گرايشات ايرانيان در دهه آتي. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 2. عالمی نیسی، مسعود و تاج مزینانی، علی اکبر(1395) بررسی تجربه مراکز پژوهشی کشورهای فنلاند و سوئد در زمینه تأثیرگذاری پژوهش بر سیاست­گذاری. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران.

 

ث-مقالات علمی پژوهشی

 1. عالمی نیسی، مسعود(بهار و تابستان 1396) تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تأثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی‌کاری آن‌ها در میان کشورهای مختلف. فصلنامه جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی. دوره 4، شماره 9، صفحه 79-108.
 2. عالمی نیسی، مسعود(پاییز1395) سن ازدواج و موفقیت حرفه ای زنان؛ بررسی تطبیقی مطالعات تجربی در کشورهای مختلف. مطالعات راهبردی زنان. سال نوزدهم، شماره 73، صص 65 تا 94.
 3. عالمی نیسی، مسعود(بهار1394)بررسی تطبیقی تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف. فصلنامه جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی. دوره دوم، شماره 6، صص 39 تا 78.
 4. عالمی نیسی، مسعود(بهار1394) فراتحلیل مطالعات تجربی تأثیر بعد خانوار در موفقیت حرفه­ای زنان در کشورهای مختلف. مطالعات راهبردی زنان. سال هفدهم، شماره 67، صص 205تا 270.
 5. عالمی نیسی، مسعود(پاییز1394) فراتحلیل تحقیقات درباره تأثیر بعد خانوار بر موفقیت تحصیلی فرزندان. فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي. سال چهارم، شماره شانزدهم، صص 183 تا202.
 6. عالمی نیسی، مسعود(پذیرش در 1394) مطالعه تطبیقی تاریخی افزایش جمعیت بر وضعیت اقتصادی کشورها. توسعه اجتماعی. دانشگاه شهید چمران اهواز. زیرچاپ.
 7. عالمی نیسی، مسعود(1393) نقدی بر شیوه بهره گیری از ماتریس SWOTدر تحقیقات راهبردی توسعه در ایران.فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. شماره 10.صص 39 تا 52.
 8. آزاد ارمکی، تقی و عالمی نیسی، مسعود(1390) «بررسی نقش فقدان انسجام کارکردی نهادهای جامعه در روند جرایم در سه دهه اخیر». مجله علمی پژوهشی بررسی مسایل اجتماعی ایران. سال دوم، شماره دوم، صص 155-184.
 9. آزاد ارمکی، تقی و عالمی نیسی، مسعود(1391) «اختلال در انسجام کارکردی میان نهادهای جامعه: از نظریه تا شاخص‌سازی بومی». فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اجتماعی-فرهنگی. سال اول، شماره چهارم، صص 7-38.
 10. عالمي، مسعود(1386) جايگاه ابزارهاي سياستگذاري در مهندسي فرهنگي کشور. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد، شماره 45، صص 139-152.
 11. عالمي، مسعود(1384) آينده هويتهاي فرهنگي جمعي با استفاده از روش شبيه‌سازي كامپيوتري. مجله علوم اجتماعي، دوره دوم، شماره 2، تابستان، پاييز و زمستان 1384. دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني. صص 109-162.

 

ج-سایر مقالات

 1. Alamineisi, M.(2016) Functional Disintegration of Institutions (FDI) and Crime in Iran. Presented in 3rd ISA Forum of Sociology. July 10-14, Vienna.
 2. عالمی نیسی، مسعود(1393)مقدمه ای بر نظریه ذکر در سیاستگذاری فرهنگی آسیب های اجتماعی. بیست و سومین اجلاس سراسری نماز. کسب رتبه اول مقالات برگزیده اساتید.
 3. عالمی نیسی، مسعود (1393) رویکرد مارپیچ تکاملی به تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آسیب شناسی رویکردهای موجود و پیشنهاد رویکرد جایگزین. سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 4. عالمي، مسعود(1390) انسجام کارکردی، نهادهاي اجتماعی و تأثیر آن بر فرایند توسعه. چاپ شده در مقصودی، مجتبی(1390)مجموعه مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی. انتشارات تمدن ایرانی. صص 294-275.
 5. عالمي، مسعود(1386) كدهاي رفتاري گام اول مهندسي فرهنگي كشور. گزارش راهبردي، سال دوم، شماره 37، مرداد 1386. مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 6. عالمی نیسی(1393) آیا افزایش جمعیت موجب نگرانی می شود یا سوء مدیریت. روزنامه وطن امروز. شماره 1358. 15/4/139.
 7. عالمي، مسعود(1386) فناوريهاي نرم. پارك فناوري پرديس. سال پنجم، شماره  13.
 8. عالمي، مسعود(1384) نقش مهندسي اجتماعي در پايه گذاري مراكز داده كشور در "مجموعه مقالات اولين همايش نقش مراكز داده در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات". دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني. صص 105 تا 114.
 9. عالمي، مسعود(1380) نتايج اوليه نظرسنجي از فعالان تشكل‌هاي علمي دانشجويي.ويژنامه نخستين گردهمايي تشكل هاي علمي دانشجويي. صص 21 تا 40.
 10. عالمي، مسعود(1384) تنظيم خانواده؛ بزرگترين پروژه مهندسي اجتماعي در جهان. www.isna.ir
 11. عالمي، مسعود(1379) پتانسيل مهاجرت در روستاهاي اهواز و عوامل موثر بر آن. نشريه شورا، شماره 1.
 12. عالمي، مسعود(1384) زيربناي تمدن بشري. روزنامه ايران، 27/6/1384.

 

ح-تحقيقات

 1. مجری پژوهش(1396)بررسی تطبیقی سیاست‌های جمعیت و رفاه. در همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری.
 2. مجری پژوهش(1394) فراتحلیل مطالعات تجربی تأثیر سن ازدواج بر موفقیت حرفه‌ای زنان در کشورهای مختلف. در همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری.
 3. مجری پژوهش(1394) فراتحلیل تحقیقات تجربی پیرامون رضایت از زندگی و تعداد فرزندان در کشورهای مختلف. در همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری.
 4. مجری پژوهش(1394) بررسی دوره کارشناسی ارشد سیاستگذاری جمعبت و پیشرفت. در همکاری با مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.
 5. مجری پژوهش(1393) بررسی رابطه بعد خانوار و کیفیت تحصیلات فرزندان بر اساس تحقیقات تجربی. در همکاری با مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.
 6. مجری پژوهش(1393) بررسی تطبیقی تأثیر بعد خانوار بر فقر اعضای آن در کشورهای مختلف. در همکاری با مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.
 7. مجری پژوهش(1393) فراتحلیل مطالعات تجربی تأثیر بعد خانوار بر موفقیت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف. در همکاری با مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.
 8. مجری پژوهش(1393) تحلیل جامعه شناختی-تاریخی چگونگی تأثیر فزاینده فقدان انسجام کارکردی نهادهای جامعه بر روند جرم در سه دهه اخیر. در همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی.
 9. عالمی نیسی، مسعود(1393) مطالعه در خصوص نیازهای کشور جهت تربیت نیروی متخصص برای رسیدن به اهداف چشم انداز افق 1404. گزارش راهبردی در همکاری با مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.
 10. مجري پژوهش(1386) «تدوين برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد سياستگذاري اجتماعي» در همکاري با پژوهشکده مطالعات اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 11. مجري پژوهش «چشم انداز گرايشات ايرانيان در دهه آتي» در همكاري با مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 

خ- داوری مقالات و کتاب­ها

 1. فراتحلیل رابطه متغیر مذهب با متغیر توسعه، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،23/6/96 
 2. ارزش گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟ ، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،28/4/96 
 3. سیاستگذاری فرهنگی در لبنان، راهبرد اجتماعی فرهنگی، 20/3/96
 4. واکاوی کمی-کیفی فقر فرهنگی-اقتصادی در استان لرستان، راهبرد اجتماعی فرهنگی،18/2/96
 5. تحلیل نظام مند پژوهش های سبک زندگی،  جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 7/4/96
 6.  بررسی رابطه رفاه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 17/8/95
 7. داوری کتاب « دریغ است ایران که ویران شود» نوشتة دکتر فرامرز رفیع پور برای جشنوارة کتاب دین و پژوهش های برتر سازمان تبلیغات در دی ماه 1395
 8. طراحی مدل فراترکیب اشتغال زنان در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، 1396
 9. بررسی رابطة رفاه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مجله برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، آبان 1395
 10. بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جرم در کشورهای منتخب در حال توسعه صادر کننده نفت ، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1394
 11. بررسی شیوه های راهبردی در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی: تحلیل جامعه شناختی، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی
 12. بررسی تأثیر کنترل اجتماعی بر نگرش جوانان 18-29 ساله به مصرف مشروبات الکلی در شهر بهبهان، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی
 13. شایعه و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، 1393
 14. بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر مصرف آب در بین دانشجویان دانشگاه یاسوج، 1393
 15. بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 16. تبیین نقش سنت گرایی-نوگرایی بر نگرش به فرزندآوری، راهبرد اجتماعی فرهنگی ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، 1394
 17. تحلیل بسترها و مؤلفه های فرهنگی-اجتماعی کاهش باروری در ایران، راهبرد اجتماعی فرهنگی  ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، 1395
 18. تحولات جمعیتی و اثرات نوظهور آن بر پایداری سامانه های بازنشستگی در ایران، فصلنامه تحقیقات رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 19. علل گرایش به بازنشستگی پیش از موعد در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان البرز، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 20. انواع پراکندگی در انباشت منابع و رویکردهای انباشت ریسک نظام سلامت با تأکید بر پوشش همگانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 21. بحران در صندوق های بازنشستگی در ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

چ-عضویت در مجامع علمی

 1. عضو کمیته علمی همایش بین­المللی سیاستگذاری اجتماعی در جهان اسلام، اردیبهشت 1397.
 2. دبیر پنل دین و سیاست­گذاری اجتماعی در همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران، 15 و 16 اسفندماه 1395
 3. عضو کمیته علمی همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران، 15 و 16 اسفندماه 1395
 4. عضویت در هیأت مدیره(علی البدل) در انجمن علمی رفاه اجتماعی(از اسفند 1392)
 5. عضویت در کرسی مطالعات راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(از 5/12/1392)
 6. عضو شورای عالی علمی مجله الکترونیکی نوشتار کوتاه(از 1394)
 7. دبیر پنل آسیب های اجتماعی همایش رفاه اجتماعی در برنامه ششم(آذر 1393)
 8. دبیر پنل دین و سیاست­گذاری اجتماعی همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران، 15 و 16 اسفندماه 1395
 9. نشست مشترک پیرامون مسایل بازنشستگی با مؤسسة صبا(وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری)، 19 اردیبهشت، 1396

 

د-دروس تدریس شده

کارشناسی: برنامه­ریزی اجتماعی، کلیات برنامه­ریزی، نظریه­های برنامه­ریزی، آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی، مبانی جامعه­شناسی، زمینه­ها و شیوه­های همیاری، اصول و اندیشه­های تعاونی، اصول آموزش و ترویج تعاونی.

کارشناسی ارشد:برنامه­ریزی رفاه اجتماعی، نظریه­های مشارکت و سازمان­های مشارکتی، روش تحقیق(پیش­نیاز).

 

ذ-امتيازات اخذ شده

       1)كسب عنوان پايان‌نامه برگزيده کارشناسی ارشد نهمین جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی (سال 1384).

       2)فارغ التحصيل رتبه اول در رشته فيزيک دانشگاه تهران.

 

ر-مهارتها

      1)تسلط به زبان انگليسي(TOEFL).

      2)تسلط به زبان عربي.

 

ز-تلفن

محل كار:      4-22223001-021       ،     همراه:     09121051407    

 

س- پست الکترونيک :          masood_alami@yahoo.com 

طراحی و اجرا : شرکت آداک