English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88955102
نمابر: 88955102
آدرس دبیرخانه: تهران- تقاطع خیابان فاطمی و حجاب - ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- طبقه دوم
پست الکترونیکی: isac.aeti@gmail.com
کد پستی: 1414658194
عضو اصلي

نام و نام خانوادگي: علی ذکاوتی قراگزلو

دكتري صلح

سوابق علمي پژوهشي و اجرايي

-مجری طرح ملی مشارکت معلمان و دبیران (وزارت آموزش و پرورش1380 - 1383).

-مجري طرح ملي مهندسي اجتماعي

-مجري طرح ملي ارزشيابي آموزش ضمن خدمت كاركنان وزارت آموزش وپرورش

- مجري طرح ملي توانمندسازي زنان

-مجري طرح ملي حوزه هاي نظري وكاربردي آموزش وپرورش /معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري

-مجری طرح ملي مقایسه نظام‌های تربیت معلم (1382 - 1383).

- مجری طرح ملي آسیب شناسی فرهنگی از نگاه قرآن مجید در در چهار مجلد که به عنوان پژوهش برگزیده، معرفي شد.

-مجری طرح ملی مشارکت معلمان و دبیران (وزارت آموزش و پرورش1380 - 1383).

-مجري طرح ملي آموزش وتوسعه

-مجري طرح ملي مهندسي اجتماعي

-مجري طرح ملي ارزشيابي آموزش ضمن خدمت كاركنان وزارت آموزش وپرورش

- مجري طرح ملي توانمندسازي زنان

-مجري طرح ملي حوزه هاي نظري وكاربردي آموزش وپرورش /معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري

-مجری طرح ملي مقایسه نظام‌های تربیت معلم (1382 - 1383).

- مجری طرح ملي آسیب شناسی فرهنگی از نگاه قرآن مجید در در چهار مجلد که به عنوان پژوهش

برگزیده، معرفي شد.

-نويسنده كتاب سي سال پژوهش ونگارش

-عضو علمي کمیسیون اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی از سال 1384.تا1388

-ناظر طرح کاربردی کار آفرینی در ایران در 6 جلد (مجري دانشگاه صنعتی شریف، در سال1380).

-ارائه طرح هايي براي ابقاي مراکز پژوهش برای سازمان تربیت بدنی (1381).

- طراح مدرسه صلح و محیط زیست و پیشنهاد به مرکز بین المللی گفتگوی تمدن (1379).

-نماینده اسبق دانشجویان در شورای مرکزی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس.

-نویسنده کتاب مبانی و نظریه های آموزش و پرورش ( ناشر: احياي كتاب) (1371).

-نویسنده کتاب آموزش صلح (1381).

-ترجمه و تحشیه کتاب ارتباط کلامی/ سروش/ 1368 و و1385و1390و1380)

-دریافت لوح تقدیر ریاست جمهوری در چارچوب فعاليت در طرح ملی محیط زیست (11/4/79).

-معرفی شدن از کمیسیون ملی یونسکو در ایران به سازمان جهانی یونسکو برای دریافت جایزه جهانی (اندیکس 1250 مورخ 13/4/1375).

--اور کتاب فرهنگی سال و نیز داور پژوهشهای فرهنگی در سال 1382.

-برنده مسابقه بین المللی نویسندگی (برنده اول از ایران 1371) دفترهمکاری های وزارت علوم و دانشگاه یزد.

-برنده مسابقه نقد نویسی کشور 1378.

-نویسنده یکی از سه کتاب محبوب داستانی سال 1368 (امپراتور ژنده پوش) كه در مجله سروش، شماره 500 صفحه 64 توضيح داده شده است.

-عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.

-معرفی شده از دانشگاه تربيت مدرس به کمیسیون ملی یونسکو براي معرفي به مؤسسه مدال جهانی کمنيوس (27/10/1379).

-رساله دکتری مشارالیه درموضوع اندیشه‌های تربیتی و دلالت‌ها طی پروژه همکاری جهاد دانشگاه با مجلس شورای اسلامی رساله برتر شناختی شده و جایزه دریافت کرد (1380).

-برنده جایزه پیشنهاد نویسی تحقیق پژوهشکده تعلیم و تربیت ایران (1377).

-رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی تعلیم و تربیت (انجمن برتر در بین انجمن های علمی کشور از سال 1382 تاکنون).

-عضو سابق شوراي توليد كتاب پژوهشگاه مطلعات و تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.

-مجری طرح کاربری مشارکت معلمان و دبیران (وزارت آموزش و پرورش 1383 - 1380).

-معرفی شده از کمیسیون ملی یونسکو در ایران به سازمان جهانی یونسکو برای دریافت جایزه جهانی (اندیکس 1250 مورخ 13/4/1375).

- داور کتاب فرهنگی سال و نیز داور پژوهش های فرهنگی در سال 1382.

-عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.

-نماینده اسبق دانشجویان در شورای مرکزی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس.

-طرح ابتکاری بهکوش برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و آثار بلایای طبیعی. بخش تحقیقی این طرح مورد تایید دفتر بهداشت و تغذیه و دفتر پیشگیری از سو ء مصرف مواد مخدر قرار گرفت (1381-1382).

-یکی از دو پژوهشگر برجسته معرفی شده در سال 1380.

-ناظر طرح کاربردی کار آفرینی در ایران (1380/ دانشگاه صنعتی شریف).

-مجری طرح کاربردی تالیف کتاب های درسی دینی برای سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران (1382).

-سردبیر مجله علمی- پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت (از سال 1383).

-عضو شورای تحقیقات و کمیته تعیین اولویت های پژوهش های فرهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1376 - 1373).

-نویسنده طرح برتر در گروه علوم انسانی جشنواره خوارزمی تحت عنوان آموزش و پرورش انسانی مشارالیه هم اکنون در موسسه تحقیقات تربیتی اشتغال دارد و درجه دانشیاری نامبرده به تاریخ 19/2/1382 به دانشگاه تربيت معلم ارسال شده است.

-(عضو دانشگاهی ) کار گروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مدت چهار سال

-عضویت و مشارکت دربرخی از شوراها ونشست ها ی علمی پژوهشی و ارزش یابی یا انتشاراتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده تعلیم و تربیت از سال 1374تا 1388

-عضو شورای تحقیقات فرهنگ عمومی از سال 1372تا 1380 در شورای فرهنگ عمومی وابسته به شورای انقلاب فرهنگی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- پيشنهاد تاسيس  گل گشت مهر (در مجله فرهنگي اجتماعي شاهد جوان ش36 تير 87 چاپ شده است.

- ويرايش متون دانشكده صدا و سيما ، مركز نشر دانشگاهي و ويراستاري نشريه پژوهش هاي تربيتي

- ترجمه و تحشیه کتاب  پرسشگريترجمة كتاب Inquiryكه تاليف 20 تن از  دانشگاهيان انگليسي زبان است.  و همچنین کتاب روان شناسي ياد گير ي  تاليف الن گانيه

- عضو و مسئول انجمن تعليم و تربيت و فعاليت در كميتيه اخلاق و كارگاه هاي آموزشي ،تكنولوژي آموزشي

- داور كتاب سال و داور پژوهش سال (وزارت ارشاد)

- شركت و همكاري در انجمن هاي علوم اجتماعي در امر نهادينه شدن برنامه تجليل از بزرگان و تشويق كنشگران فعال علوم اجتماعي ايرانشماره 1479-83 تاريخ 16/12/83

- ارائه پيشنهاد براي صلح منطقه اي ، كوشش براي طرح تئوري فراگير متا تئوري در باره پيش گيري اجتماعي از جنگ، پيش گيري وضعي آن ، پيش گيري قضايي و حقوق آن و پيش گيري ارتباطي و قابليتي آن 2- كنترل و مديريت جنگ3- طراحي تمدن بدون جنگ به كنفرانس كشورهاي اسلامي برگزاري با حضور 52 كشور مسلمان گزارش شده در روزنامه اخبار 21 تير ماه    1375    شماره 292  ص 3

-شركت در بررسي مباني مبارزه و مقاومت ويژه مبار زين  و فجر آفرينان مسلمان قبل از انقلاب

- از سال1355  تا1371 در دانشكده ي صدا و سيما و در شوراي علمي دانشكده و  به عنوان هيئت علمي مشغول تدريس تهيه متون درسي همكاري در تهيه رساله‌ها و پروژه هاي تحصيلي (در جوابيه ارسالي دانشكده و سازمان صداو سيما منعكس است) با شروع انقلاب فرهنگي و تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي  كارهاي ارجاعي از مركز نشر دانشگاهي را انجام داده (حكم شماره 1/9/59) و ترجمه و تحشيه كتاب درسي دانشگاه ميشيگان، ارجاعي از مركز نشر دانشگاهي به نام (an introduction to speech communication) ترجمه،  تحشيه و ويرايش شد و مورد تأييد  مركز نشر دانشگاهي  قرار گرفت و به چاپ رسيد. (ارتباط كلامي تحليل معناي و بيان /جرالد ميلر ترجمه و تحشيه علي ذكاوتي قراگزلو). همزمان فعاليت در دانشكدة صدا و سيما و جهاد دانشگاهي آن دانشكده ادامه داشت.

- نمايندة اسبق دانشجويان در شوراي مركزي فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس.

- نمايندة اسبق دانشجويان در شوراي مركزي فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس.

- مدير علمي دوره  اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران

- عضویت در مركز مطالعات و پژوهش‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر

- ماموریت از طرف دانشگاه به سایر وزارت خانه ها از قبیل : انجمن روانشناسي اجتماعي ايران، شوراي انجمن‌هاي علمي كشور، انجمن ايراني تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران

- نگارش ده ها مقاله علمی و پژوهشی  فارسي وانگليسي از قبیل: فلسفه آموزش و پرورش انساني، نظري به گذشته و امروز انديشه صلح، نظري به تربيت معلم، نظري به تربيت معلم ، فرهنگ آموزش و پرورش حل مسئله،مطالعه تطبيقي نظام هاي تربيت معلم در پنج كشور(موضوع قرارداد825/6/10 معاونت پژوهشي تربيت معلم با وزارت آموزش و پرورش ) تاييديه معاونت پژوهش، عوامل مشاركت از نظر معلمان و دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه شهر تهران، ارزشيابي برخي از دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، The necessity and possibility Peace Education in the threshold of3.th millennium،وEnlightenment,Instruction of scienceفرايند تعامل در انجمن هاي علمي، نظري به مباني صلح، مولفه هاي آموزش خانواده، مولفه هاي آموزش خانواده، مولفه هاي آموزش خانواده

- دبيري علمي 9 همايش دركشور

- شرکت موثر وگاه راه اندازي ده ها همایش  ملي واستاني از سال 1372جمله:

همايش ششمين مجمع عمومي تربيتي كودكان و نوجوانان(1372)، همايش مشاركت، دومين همايش طرح مسائل ايران انجمن جامعه شناسي ايران خرداد 79، فرهنگ عمومي  ، ماهنامه مهندسي فرهنگي نظام اجتماعي،  همايش هاي شوراي انجمن هاي علمي كشور84-85-86-87-88 انتخاب به عنوان عضو هيئت مديره شوراي انجمن هاي علمي كشوردر سال87، همايش  مهندسي اجتماعي شوراي انقلاب فرهنگي(صدها ساعت) و اخذ تاييده از معاونت اجرايي دبير خانه به شماره 3203/88  تاريخ 27، مشاركت در بزرگداشت  استادان  وپيشكسوتان  علمي يا فرهنگي ازسال 1358

با تقدیم سلام و احترام ، فهرست فعالیت های آقای دکتر علی ذکاوتی قراگزلو دانشيار دانشگاه تربيت معلم را طی چند سال اخیر به استحضار می رساند:

-نویسنده رساله برگزیده صلح (برگزیده مجلس شورای اسلامی و جایزه و لوح تقدیر از ریاست مجلس).

-ارائه پيشنهاد براي صلح منطقه اي ، كوشش براي طرح تئوري فراگير متا تئوري در باره پيش گيري اجتماعي از جنگ، پيش گيري وضعي آن ، پيش گيري قضايي و حقوق آن و پيش گيري ارتباطي و قابليتي آن 2- كنترل و مديريت جنگ3-  پيشنهاد تشكيل كارگروه دائمي انتخابی طراحي تمدن بدون جنگ به كنفرانس كشورهاي اسلامي برگزاري با حضور 52 كشور مسلمان گزارش شده در روزنامه اخبار 21 تير ماه    1375    شماره 292  ص 3

-اولین ایرانی که آثار پژوهشی و طرح صلح او در مورد عدالت و امنیت جهانی به فینال کمیته صلح نوبل راه یافت (1996).

-خادم نمونه فرهنگي.انتخاب وزارت ارشاد

-معرفی برای پروژه چهره های ماندگار (1383).

- نفر اول بین مديران انجمن های علمی برتر کشور در سال 1385 (برنده لوح تقدیر و جایزه از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری).

-نويسنده كتاب سي سال پژوهش ونگارش

-عضو علمي کمیسیون اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی از سال 1384.تا1388

-ناظر طرح کاربردی کار آفرینی در ایران در 6 جلد (مجري دانشگاه صنعتی شریف، در سال1380).

- ارائه طرح هايي براي ابقاي مراکز پژوهش برای سازمان تربیت بدنی (1381).

-طراح مدرسه صلح و محیط زیست و پیشنهاد به مرکز بین المللی گفتگوی تمدن (1379).

-نماینده اسبق دانشجویان در شورای مرکزی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس.

-نویسنده کتاب مبانی و نظریه های آموزش و پرورش ( ناشر: احياي كتاب) (1371).

-نویسنده کتاب آموزش صلح (1381).

-ترجمه و تحشیه کتاب ارتباط کلامی/ سروش/ 1368 و و1385و1390و1380)

-دریافت لوح تقدیر ریاست جمهوری در چارچوب فعاليت در طرح ملی محیط زیست (11/4/79).

-معرفی شدن از کمیسیون ملی یونسکو در ایران به سازمان جهانی یونسکو برای دریافت جایزه جهانی (اندیکس 1250 مورخ 13/4/1375).

-داور کتاب فرهنگی سال و نیز داور پژوهشهای فرهنگی در سال 1382.

-برنده مسابقه بین المللی نویسندگی (برنده اول از ایران 1371) دفترهمکاری های وزارت علوم و دانشگاه یزد.

-برنده مسابقه نقد نویسی کشور 1378.

-نویسنده یکی از سه کتاب محبوب داستانی سال 1368 ( در باره کتاب امپراتور ژنده پوش در مجله سروش، شماره 500 صفحه 64 توضيح داده شده است).

- از موسسان و دو دوره عضو هیئت مدیره  ویک دوره بازرس اسبق انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.

-معرفی شده از دانشگاه تربيت مدرس به کمیسیون ملی یونسکو براي معرفي به مؤسسه مدال جهانی کمنيوس (27/10/1379).

-رساله دکتری مشارالیه درموضوع اندیشه‌های تربیتی و دلالت‌ها طی پروژه همکاری جهاد دانشگاه با مجلس شورای اسلامی رساله برتر شناختی شده و جایزه دریافت کرد (1380).

-برنده جایزه پیشنهاد نویسی تحقیق پژوهشکده تعلیم و تربیت ایران (1377).

-رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی تعلیم و تربیت (انجمن برتر در بین انجمن های علمی کشور از سال 1382 تاکنون).

-عضو سابق شوراي توليد كتاب پژوهشگاه مطلعات و تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.

-مجری طرح کاربری مشارکت معلمان و دبیران (وزارت آموزش و پرورش 1383 - 1380).

-معرفی شده از کمیسیون ملی یونسکو در ایران به سازمان جهانی یونسکو برای دریافت جایزه جهانی (اندیکس 1250 مورخ 13/4/1375).

- داور کتاب فرهنگی سال و نیز داور پژوهش های فرهنگی در سال 1382.

-عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.

-نماینده اسبق دانشجویان در شورای مرکزی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس.

-طرح ابتکاری بهکوش برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و آثار بلایای طبیعی. بخش تحقیقی این طرح مورد تایید دفتر بهداشت و تغذیه و دفتر پیشگیری از سو ء مصرف مواد مخدر قرار گرفت (1381-1382).

-یکی از دو پژوهشگر برجسته معرفی شده در سال 1380.

-ناظر طرح کاربردی کار آفرینی در ایران (1380/ دانشگاه صنعتی شریف).

-مجری طرح کاربردی تالیف کتاب های درسی دینی برای سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران (1382).

-سردبیر مجله علمی- پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت (از سال 1383).

-سردبیر مجله علمی- پژوهش  هایتربیتی(از سال 1382). سردبیر مجله Iranian quarterly journal of educational research

-1383عضو شورای تحقیقات و کمیته تعیین اولویت های پژوهش های فرهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1376 - 1373).

-نویسنده طرح برتر در گروه علوم انسانی جشنواره خوارزمی تحت عنوان آموزش و پرورش انسانی

-(عضو دانشگاهی ) کار گروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مدت چهار سال

-عضویت و مشارکت دربرخی از شوراها ونشست ها ی علمی پژوهشی و ارزش یابی یا انتشاراتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده تعلیم و تربیت از سال 1374تا 1388

-عضو شورای تحقیقات فرهنگ عمومی از سال 1372تا 1380 در شورای فرهنگ عمومی وابسته به شورای انقلاب فرهنگی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- پيشنهاد تاسيس   گروه تربيتي –هنري گل گشت مهر به نيروي انتظامي(در مجله فرهنگي اجتماعي شاهد جوان) ش36 تير 87 چاپ شده است.

- ترجمه و تحشیه کتاب  پرسشگري ترجمة كتاب Inquiryكه تاليف 20 تن از  دانشگاهيان انگليسي زبان است.  و همچنین کتاب روان شناسي ياد گير ي  تاليف الن گانيه

- عضو و مسئول انجمن تعليم و تربيت و فعاليت در كميتيه اخلاق و كارگاه هاي آموزشي ،تكنولوژي آموزشي

- داور اسبق كتاب سال و داور پژوهش سال (وزارت ارشاد)

- از سال1355  تا1371 در شوراي علمي دانشكده ي صدا و سيما و  به عنوان هيئت علمي مشغول تدريس تهيه متون درسي همكاري در تهيه رساله‌ها و پروژه هاي تحصيلي (در جوابيه ارسالي دانشكده و سازمان صداو سيما منعكس است) با شروع انقلاب فرهنگي و تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي  كارهاي ارجاعي از مركز نشر دانشگاهي را انجام داده (حكم شماره 1/9/59) و ترجمه و تحشيه كتاب درسي دانشگاه ميشيگان، ارجاعي از مركز نشر دانشگاهي به نام (an introduction to speech communication) ترجمه،  تحشيه و ويرايش شد و مورد تأييد  مركز نشر دانشگاهي  قرار گرفت و 5 بار به چاپ رسيد. (ارتباط كلامي تحليل معناي و بيان /جرالد ميلر ترجمه و تحشيه علي ذكاوتي قراگزلو). همزمان فعاليت در دانشكدة صدا و سيما و جهاد دانشگاهي آن دانشكده ادامه داشت.

- نمايندة اسبق دانشجويان در شوراي مركزي فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس.

- نمايندة اسبق دانشجويان در شوراي مركزي فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس.

- مدير علمي  اسبق دوره  اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران

- عضویت  اسبق در مركز مطالعات و پژوهش‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر

- ماموریت یا( اجابت دعوت) از طرف دانشگاه به بسیاری از نهادها و وزارت خانه ها،معاونت ها وسازمان ها،ونیز بسیاری از موسسات ومراکز پژوهشی از قبیل : جهاددانشگاهی،ستادانقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان برنامه وبودجه، وزارت علوم،ریاست جمهوری مرکز امورمشارکت زنان، شورای انقلاب فرهنگی، انجمن روانشناسي اجتماعي ايران، وزارت آموزش وپرورش، شوراي انجمن‌هاي علمي كشور، انجمن ايراني تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران،62

- مشاركت یا آغازگری در بزرگداشت  استادان  وپيشكسوتان  علمي يا فرهنگي ازسال 1358 تاكنون و مشاركت در نهادينه سازي برنامه تجليل از بزرگان و تشويق كنشگران فعال علومانسانی تربيتي واجتماعي ايران دبيري علمي 19 همايش دركشور

- شرکت موثر وگاه راه اندازي بيش از صد همایش  ملي واستاني از سال 1372 به بعد

 

 

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک